Kulturfest i Ringdansen


Johannesmässa S:t Johannes kyrka
Den 1 maj 2011 Söndag 1/5
  Andra söndagen i påsktiden

11.00  Johannesmässa S:t Johannes kyrka
          Marie Amnéus Hagman  Lars Sundberg
          Söndagsskola
          Ryska kören Matröshka medverkar


RSS 2.0